KIDUNG DEWA YADNYA

Rikala Nunas Tirta

Saking tumus

Manah tityang mangelungsur

Panugrahan amertha

Ne marupa tirta suci

Sida ngelebur

Sarwa letuhe ring jagat

 

Mangda mangguh

Sareng sami dirga hayu

Sekancaning roga

Rarud ndatan gawe weci

Jagat wibuh

Tan kirangan sandang pangan

Sahuwus tityang ngabhakti

Wangsuh pada lungsur tityang

Masarengan ring bijane

Sida ngardi tutug yusa

Sarwa roga sinapuhan

Pangicalan letah letuh

Jagat sami karahajengan

 

Kotaman tirthane suci

Pangleburan dasa mala

Tan perawat wigenane

Ngardi landuh jagat raya

Salunglung sabayantaka

Lantarannya lara gempung

Balik tampek kasadyan

Tirta utama saking manerus

Paicain kaulane mangkin

Ne sandi mapasupati

Panyupatan lara agung

Salwiring lara kasepuh

Hulang muksa maring sunya

Letuh hilang hala dudus

Katibenin antuk tirta

Paican ida bhatara

 

Sampun puput titiyang ngalungsur

Nunas tirtane mangkin

Tirta suci maha sidhi

Panglukatan lara agung

Pabresihan leteh letuh

Ring sekala mwang niskala

Tityang ngluhurang atur

Ngaturang suksmaning manah

Om sidirastu nama swaha

Turun tirta saking luhur

Ne nyiratang pemangkune

Makalangan muncrat mumbul

Mapan tirta amertha jati

Paican bhatara sami

Panglukatan dasamala

Mangda sida lebur

Malane ring bumi

 

Turun tirta saking luhur

Tirta panaca dewatane

Wisnu tirta kamandalu

Hyang iswara sanjiwani

Mahadewa kundalini

Hyang brahma tirta pawitra

Hyang siwa pamuput

Amertha kinardi

Saking tumus

Manah tityang mangelungsur

Panugrahan amertha

Ne marupa tirta suci

Sida ngelebur

Sarwa letuhe ring jagat

 

Mangda mangguh

Sareng sami dirga hayu

Sekancaning roga

Rarud ndatan gawe weci

Jagat wibuh

Tan kirangan sandang pangan

Sahuwus tityang ngabhakti

Wangsuh pada lungsur tityang

Masarengan ring bijane

Sida ngardi tutug yusa

Sarwa roga sinapuhan

Pangicalan letah letuh

Jagat sami karahajengan

 

Kotaman tirthane suci

Pangleburan dasa mala

Tan perawat wigenane

Ngardi landuh jagat raya

Salunglung sabayantaka

Lantarannya lara gempung

Balik tampek kasadyan

Tirta utama saking manerus

Paicain kaulane mangkin

Ne sandi mapasupati

Panyupatan lara agung

Salwiring lara kasepuh

Hulang muksa maring sunya

Letuh hilang hala dudus

Katibenin antuk tirta

Paican ida bhatara

 

Sampun puput titiyang ngalungsur

Nunas tirtane mangkin

Tirta suci maha sidhi

Panglukatan lara agung

Pabresihan leteh letuh

Ring sekala mwang niskala

Tityang ngluhurang atur

Ngaturang suksmaning manah

Om sidirastu nama swaha

Turun tirta saking luhur

Ne nyiratang pemangkune

Makalangan muncrat mumbul

Mapan tirta amertha jati

Paican bhatara sami

Panglukatan dasamala

Mangda sida lebur

Malane ring bumi

 

Turun tirta saking luhur

Tirta panaca dewatane

Wisnu tirta kamandalu

Hyang iswara sanjiwani

Mahadewa kundalini

Hyang brahma tirta pawitra

Hyang siwa pamuput

Amertha kinardi

error: Content is protected !!